Учитавање

Унесите термин за претрагу

ГЛАС СПОРТА Зајечар

ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЗАЈЕЧАРУ ДО 10. МАЈА

Подели

На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (‘‘Службени лист града Зајечара‘‘, бр. 2/17), Градска управа Зајечар упутила је Позив свим заинтересованим спортским организацијама за достављање програма за 2022. годину, за шта је неопходно да:

– доставе Образац 1 – ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА KОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ, уз неопходну пратећу документацију.

http://www.zajecar.info/tenderi/879-poziv-sportskim-organizacijama-i-klubovima-za-dostavu-programa-za-2022-godinu

Тражену документацију је потребно доставити Спортском савезу града Зајечара, у штампаној форми на адреси Хајдук Вељкова број 5, као и у електронској на sporsaza@mts.rs., а рок је продужен до 10. маја 2021. године.

 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА:

Носилац програма:

 

Бр.

 

Врста прилога (обавезни)

Предлагач програма

(означити X)

 

ЈЛС

 

Напомене

1. пропратно писмо x    
2. копија решења о регистрацији организације x    
3. три примерка обрасца предлога програма x    
4. це-де/флеш са предлогом програма x    
5. копија уговора о отварању рачуна са банком      
6. одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма      
7. копија статута x    
 

8.

копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана затекућу годину      
 

 

9.

писмо о намерама од издавача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено бесплатно штампање или објављивање одређених

промотивних материјала

     
 

10.

изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту x    
 

11.

календар такмичења надлежног спортскогсавеза за програм организације спортског такмичења од значаја заград x    
 

12.

одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма x    
 

13.

изјава о партнерству попуњена и потписана од стране

свих партнера у програму

     
 

14.

одлука Спортског савеза града Зајечара о утврђивању предлога годишњих програма      
 

15.

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није садржан у

решењу о регистрацији)

     
 

16.

потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације x    
  Други прилози      
1. анализе, студије,      
2. прегледи података      
3.        

 

 

Тагови

Оставите ваш коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *